โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ผู้บริหาร

นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพกิจกรรม

แห่เทียนวันเข้าพรรษา โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

แห่เทียนวันเข้าพรรษา โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
( จำนวน 36 รููป / ดู 1,017 ครั้ง )

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมณวัดสวนลำดวนสวรรค์

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมณวัดสวนลำดวนสวรรค์
( จำนวน 61 รููป / ดู 917 ครั้ง )

วันสถาปนาลูกเสือไทยและเดินสวนสนามบำเพ็ญประโยชน์

วันสถาปนาลูกเสือไทยและเดินสวนสนามบำเพ็ญประโยชน์
( จำนวน 32 รููป / ดู 357 ครั้ง )

วันภาษาไทยแห่งชาติ วันต่อต้านยาเสพติด

วันภาษาไทยแห่งชาติ วันต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 33 รููป / ดู 503 ครั้ง )

วันไหว้ครูโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

วันไหว้ครูโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
( จำนวน 30 รููป / ดู 953 ครั้ง )

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียตร

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียตร
( จำนวน 10 รููป / ดู 237 ครั้ง )

พิธีทำบุญวันเกิดโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

พิธีทำบุญวันเกิดโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
( จำนวน 17 รููป / ดู 346 ครั้ง )

เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ MOU สารพัดช่าง

เรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ MOU สารพัดช่าง
( จำนวน 22 รููป / ดู 393 ครั้ง )

เลือกตั้งประธานนักเรียน

เลือกตั้งประธานนักเรียน
( จำนวน 9 รููป / ดู 215 ครั้ง )

เข้าค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

เข้าค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร
( จำนวน 17 รููป / ดู 384 ครั้ง )

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
( จำนวน 18 รููป / ดู 227 ครั้ง )

งานปัจฉิมนิเทศ ป.6 และ ม.3

งานปัจฉิมนิเทศ ป.6 และ ม.3
( จำนวน 36 รููป / ดู 586 ครั้ง )

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม

เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
( จำนวน 33 รููป / ดู 403 ครั้ง )

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 65

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 65
( จำนวน 35 รููป / ดู 1,331 ครั้ง )

งานกีฬาครู กลุ่มพุทธไสยาสน์

งานกีฬาครู กลุ่มพุทธไสยาสน์
( จำนวน 19 รููป / ดู 321 ครั้ง )

กีฬาสี+ปีใหม่+วันเด็กแห่งชาติ

กีฬาสี+ปีใหม่+วันเด็กแห่งชาติ
( จำนวน 74 รููป / ดู 602 ครั้ง )

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนนาจารย์วิทยา

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือโรงเรียนนาจารย์วิทยา
( จำนวน 62 รููป / ดู 821 ครั้ง )