โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ผู้บริหาร

นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

กรมอุตุนิยมวิทยา

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ : 0
ชื่อ ผู้บริหาร : นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน