โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ผู้บริหาร

นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

กรมอุตุนิยมวิทยา

:

พบข้อมูล: 13 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
4 พ.ย. 2559, 00:00 รายชื่อนักเรียน 2/2559 87.31 KB 97
4 พ.ย. 2559, 00:00 ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับเขต 66 738.51 KB 59
10 ก.ย. 2559, 00:00 ประวัติโรงเรียน 386.31 KB 110
30 ส.ค. 2559, 00:00 รายชื่อนักเรียน1/2559 80.58 KB 96
11 ก.ค. 2559, 00:00 หลักสูตรโรงเรียน 1.14 MB 139
5 ก.ค. 2559, 00:00 คำสั่งขออนุญาตเข้าค่ายคุณธรรม 219 KB 66
26 พ.ค. 2559, 00:00 รายชื่อชั่งน้ำหนัก 565 KB 74
25 พ.ค. 2559, 00:00 สรุปผลสัมฤทธิ์ 58 1.14 MB 68
25 พ.ค. 2559, 00:00 ปพ7 ขอเกรดรายปีหรือรายเทอม 87.64 KB 70
13 พ.ค. 2559, 00:00 แบบคำร้องขอใบ ปพ.1 กรณีสูญหาย 16.24 KB 71
26 เม.ย. 2559, 00:00 ผลการเรียนปี 2558 ม.1 - ม.3 62.67 KB 77
1 ม.ค. 2513, 00:00 ผลการเรียนปี 2558 ป.1 - ป.6 234 KB 72
24 เม.ย. 2559, 00:00 ใบสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 137.85 KB 69