โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ผู้บริหาร

นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

กรมอุตุนิยมวิทยา

โรงเรียนในสังกัด :

พบข้อมูล: 7 รายการ
รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
31345 โรงเรียน ศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์
100000042 โรงเรียน หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ บ้านหนองบัวหน่วย คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 043-891600
100000048 โรงเรียน หนองกุงไทยวิทยาคม หนองกุงไทย โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 043-890258
100000154 โรงเรียน โคกศรีเมือง ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
100000155 โรงเรียน โคกศรีเมือง ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 0845208819
100000369 โรงเรียน บ้านดอนอุมรัว บ้านดอนอุมรัว บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 043133729
100000460 โรงเรียน ชุมชนนาจารย์วิทยา บ้านนาจารย์ นาจารย์ เมือง กาฬสินธุ์ 043-120115