โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ผู้บริหาร

นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

กรมอุตุนิยมวิทยา

:

พบข้อมูล: 4 รายการ
วันที่ หัวข้อข่าว ชนิดของไฟล์ เข้าชม
9 มิ.ย. 2559, 02:45 พิธีไหว้ครูโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 267
28 พ.ค. 2559, 01:31 วันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 94 ปี 246
13 พ.ค. 2559, 07:57 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 280
11 ก.พ. 2559, 13:09 แข่งขันโครงงานระดับประเทศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์ 496