โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ผู้บริหาร

นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

กรมอุตุนิยมวิทยา

แข่งขันโครงงานระดับประเทศ โรงเรียนชุมชนนาจารย์

เนื่องด้วยโรงเรียนชุมชนนาจารย์ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ โครงงานจากวัสดุสิ่งของเหลือใช้ ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนรัตนโกสิน ศาลายา จังหวัดนครปฐม