โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ผู้บริหาร

นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

กรมอุตุนิยมวิทยา

ประวัติโรงเรียน

ผู้เข้าชม 301

yesประวัติโรงเรียนyes

                                                                   ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 
 
                                                      ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  ชุมชนนาจารย์วิทยา
                                                      ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Chumchonnajanwittaya
                                                      ที่อยู่ :  หมู่ที่   4   บ้านนาจารย์
                                                      ตำบล :  นาจารย์
                                                      อำเภอ :  เมืองกาฬสินธุ์
                                                      จังหวัด :  กาฬสินธุ์
                                                      รหัสไปรษณีย์ :  46000
                                                      โทรศัพท์ :  043-120114
                                                      โทรสาร :  043-120115
                                                      ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
                                                      วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  1 มิถุนายน 2465
                                                      อีเมล์ :  Najan2465@gmail.com
                                                      เว็บไซต์ :  http://najanschool.ac.th
                                                      เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  พุทธไสยาสน์
                                                      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  นาจารย์
                                                      ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:    18 กม.
                                                      ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:    17 กม.
 
                            โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.2465  โดยนายพัน  กาญจนพิมาย  นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เป็นผู้จัดตั้งขึ้น  ตั้งอยู่ด้วยเงินศึกษาพละ  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  29  ไร่  33.9  ตารางวา  โดยแบ่งเป็น  2  แปลง