โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ผู้บริหาร

นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

กรมอุตุนิยมวิทยา

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ผู้เข้าชม 248

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน        ประสานความร่วมมือกับชุมชน  
ครูทุกคนพัฒนาสู่เป้าหมาย                       เน้านโยบายปฏิรูปการศึกษา