โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ผู้บริหาร

นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

กรมอุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 218

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา
 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
18
17
35
2
ป.2
13
11
24
1
ป.3
19
7
26
1
ป.4
17
9
26
1
ป.5
19
15
34
2
ป.6
16
15
31
2
รวมประถม
102
74
176
9
ม.1
16
9
25
1
ม.2
5
8
13
1
ม.3
14
11
25
1
รวมมัธยมต้น
35
28
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
137
102
239
12